Administrera
  • Startslide 8
  • Står dig ingen åter
  • annakarolina_graskala7
  • Stöld av babian

Anna Karolina är född 1974. Hon har gått Författarskolan vid Lunds universitet och har arbetat som polis i Stockholm och Malmö sedan 2001.

 

Norstedts
www.norstedts.se

 

Nordin Agency
www.nordinagency.se

 

bokbild forlorat ansikte200

 

instagram